تاریخ : یکشنبه, بهمن ۲۹م, ۱۳۹۱ | بازدید : 5730 مرتبه
 
logoP

این موسسه با مراکز آموزشی و پژوهشی مختلف از جمله دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه امیرکبیر،

دانشگاه کایزراسلاترن آلمان –

دانشگاه فلوریدای مرکزی آمریکا–

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاعات (علمی)پژوهشگاه سازمان انرژی اتمی ایران 

و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرارداد همکاری منعقد کرده است.

—————————————————————————————————————————————————

لیست شرکت های داخلی  مرتبط با انرژی

شرکت های داخلی مرتبط با انرژی
شرکت مهندسی صنایع سرکا گستر www.cerkagostar
شرکت مهندسی ایزکو www.enercosol.com
شرکت فن آوران انرژیهای سبز – آویسا  ، آبگرمکن های  خورشیدی www.avisasopar.com
شرکت دیربان صنعت پویا www.didfan-co.com
شرکت انرژی سازمان افتاب – آسا www.asasopor.com
شرکت مهندسی زی نر www.zenerco.com
شرکت پارس التکس انرژی www.parseltek.com
شهر صنعتی کاوه www.kaveh.city.ir
شرکت صبا نیرو www.sabaniroo.ir
شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات www.behineh-sazan.ir
گسترش گیتی پاسارگاد www.bpi.ir
انجمن  مهندسی و ساخت www.ecca-opi.ir
شرکت هرمز انرژی www.hormozenergy.com