تاریخ : دوشنبه, آذر ۴م, ۱۳۹۸ | بازدید : 30 مرتبه
 
logoP

رشته های دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت و HSE:

 

کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی محیط کار

کارشناسی مهندسی صنایع

کارشناسی مدیریت صنعتی

کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی

کارشناسی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

کارشناسی ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست