تاریخ : دوشنبه, آذر ۴م, ۱۳۹۸ | بازدید : 25 مرتبه
 
logoP

رشته های دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی:

 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی  برق- قدرت

کارشناسی مهندسی پزشکی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد مهندسی برق، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های الکتریکی