تاریخ : دوشنبه, آذر ۴م, ۱۳۹۸ | بازدید : 21 مرتبه
 
logoP

رشته های دانشکده عمران و معماری:

 

کارشناسی ناپیوسته اجرائی عمران

کارشناسی مهندسی عمران

کارشناسی مهندسی معماری

کارشناسی مهندسی شهرسازی

کارشناسی ارشد معماری انرژی 

کارشناسی ارشد عمران مدیریت ساخت