تاریخ : یکشنبه, شهریور ۱۸م, ۱۳۹۷ | بازدید : 9326 مرتبه
 
logoP

مدیران گروههای آموزشی موسسه آموزش عالی انرژی

جناب آقای مهندس عمان مدیر گروه :

۱- کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر ۲- مهندسی تکنولوژی کامپیوتر-نرم افزار ۳- مهندسی کامپیوتر ۴- مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

جناب آقای مهندس تمیم مدیر گروه:

۱ -مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی ۲- تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ۳-مهندسی مکانیک ۴-مهندسی انرژی

جناب آقای دکتر عادلی زاده مدیر گروه :

۱- ایمنی صنعتی و محیط کار ۲- ایمنی صنعتی ۳- مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE

جناب آقای دکتریاسی مدیر گروه :

۱-مهندسی مکانیک –تبدیل انرژی 

جناب آقای مهندس معماریان مدیر گروه:

۱-علمی – کاربردی معماری ۲ – مهندسی تکنولوژی اجرایی عمران ۳-مهندسی عمران ۴ -مهندسی معماری ۵-نقشه کشی معماری – معماری ۶-مهندسی شهرسازی

۷- ارشد مدیریت ساخت به صورت کمک مربی با جناب آقای دکتر صادق آذر

جناب آقای دکتر میرزایی مدیر گروه :

۱-معماری انرژی ۲- مهندسی برق-برنامه ریزی سیستم های انرژی الکتریکی ۳-مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی ۴-مهندسی سیستم های انرژی -تکنولوژی انرژی

سرکار خانم دکتر غفاری مدیر گروه :

  1-مهندسی شیمی ۲-مهندسی پزشکی ۳- مهندسی صنایع ۴- مهندسی شیمی –بهداشت ،ایمنی و حفاظت محیط زیست

جناب آقای سالمی مدیر گروه:

۱-حسابداری بازرگانی-حسابداری ۲-بهینه سازی مصرف انرزی ۳- الکتروتکنیک –تاسیسات الکتریکی