تاریخ : پنجشنبه, دی ۲۸م, ۱۳۹۱ | بازدید : 7453 مرتبه
 
logoP

(( معرفی و ساعات حضور مدیران گروه رشته های تحصیلی موسسه انرژی ))

جناب آقای مهندس باقری
Yaser_Bagheri@alum.sharif.com

seyed.y.bagheri@gmail.com

bagheri@energy.ac.ir

 

مدیر گروه:

۱- عمران- عمران

۲- عمران- ساختمان

۳- نقشه کشی معماری

 

 

 

 

 

 

روز و ساعت حضور :

چهارشنبه   17:30 -8

 

 

پنج شنبه                    13:30-13

جناب آقای مهندس طاهریان
taherian_taher@yahoo.com

 

مدیر گروه :

۱٫      مهندسی شیمی گرایش HSE (کارشناسی ارشد)

۲٫     مهندسی صنایع

۳٫      ایمنی صنعتیو محیط کار

 

روز و ساعت حضور:

یکشنبه                           15-14

سه شنبه               12:45-12:15

پنج شنبه              13:15-12:45

 

 

            جناب آقای مهندس عمان

rezaomman@gmail.com     

 

 

 

مدیر گروه :

۱- کامپیوتر – نرم افزار

 

 

 

روز و ساعت حضور:

یکشنبه            15-14

سه شنبه      12:45-12:15

پنج شنبه     13:15-12:45

 

 

        جناب آقای مهندس تمیم

tamimhossein@gmail.com     

tamimhossein@aut.ac.ir       

 

مدیر گروه :

۱٫        مهندسی مکانیک

۲٫        مهندسی شیمی

۳٫        مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی

 

سه شنبه      12:45-12:15

چهارشنبه       13:15-12:45

پنج شنبه      13:15-12:45

 

 

           جناب آقای مهندس علایی

reza.alayi@yahoo.com        

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه :

 

1. مهندسی مکانیک ( کارشناسی ارشد)سیستمهای انرژی.

۲٫ مهندسی مکانیک ( کارشناسی ارشد)سیستم تکنولوژی.

۳٫ مهندسی برق.

۴٫مهندسی انرژی

 

سه شنبه               12:45-12:15

چهارشنبه             13:15-12:45

پنج شنبه              13:15-12:45

 

 

 

 

 

           جناب آقای دکتر یاسی

yousefyassi@yahoo.com  

 

 

1.تبدیل انرژی (کارشناسی ارشد)

دو شنبه               12:45-12:15

سه شنبه             13:15-12:45

پنج شنبه              13:15-12:45