تاریخ : پنجشنبه, دی ۲۸م, ۱۳۹۱ | بازدید : 6144 مرتبه
 
logoP

اعضای هیات امنای موسسه

 

* حضرت آیت ا.. محسنی گرکانی (رئیس هیئت امناء)

* دکتر پرویز جبه دار مارالانی (چهره ماندگار کشور )

* آقای دکتر رضا امرالهی بیوکی

* آقای دکتر محمد صادق آیت اللهی

* دکتر مهدی سهرابی

* دکتر جمشید کمالی

* دکتر رضا  نجفی اسداللهی

*دکتر فرزاد رجایی

* آقای مسعود فراهانی

* دکتر احمد قریب (دبیر هیئت امناء)