- موسسه آموزش عالی انرژی - http://portal.energy.ac.ir -

فرم های تحصیلات تکمیلی

Posted By آرزو غفاری On آذر ۳۰, ۱۳۹۴ @ ۳:۰۶ ب.ظ In | No Comments

 Persian Logo  فرم های تحصیلات تکمیلی [1]

 

راهنمای تنظیم و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری [2]

دانلود پیش نویس فرمت و ساختار پایان نامه [3]

 

  رنگ بندی و فرمت جلد پایان نامه را دانلود کنید :

مهندسی شیمی – بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE) **–** رنگ جلد قرمزپر طاوسی **–** [4]

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی **–** رنگ جلد سرمه ای پر طاوسی **-** [5]

مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی **–** رنگ جلد سبز پر طاوسی**-** [6]

مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی **–** رنگ جلد سبز پر طاوسی **–** [7]

معماری-انرژی **–** طوسی نگینی**–**

 

دانلود لوگو اصلی موسسه [8]

 

(مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد)

RES-FLOW CHART [9]   (دانلود شود)

 

 

فرمهای مورد نیاز دانشجویان

 

فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه RES-01-00 [10]

صورتجلسه دفاع از موضوع پروپوزال RES-02-01 [11]

 فرم تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد RES-03-01 [12]

فرم [13] ابلاغ اساتید راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد RES-04-0 [13]1 [13]

فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه RES-05-00 [14]

فرم اعلام اختتام پایان نامه و درخواست برگزاری جلسه دفاع  RES-06-00 [15]

فرم مجوز دفاع از پایان نامه RES-07-01 [16]

فرم تعهد نامه ی اصالت پایان نامه RES-08-00 [17]

 

فرم ارزشیابی پایان نامه RES-09-00 [18]

فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه RES-10-01 [19]

فرم پرداخت حق الزحمه داوران پایان نامه RES-11-01 [20]

فرم اعلام انجام بازنگری مجدد و تحویل پایان نامه RES-12-00 [21]

فرم چکیده پایان نامه RES-13-01 [22]

فرم اعلام نمره پایان نامه  RES-14-00 [23]

فرم پرداخت حق الزحمه اساتید پایان نامه  RES-15-01 [24]

 


Article printed from موسسه آموزش عالی انرژی: http://portal.energy.ac.ir

URL to article: http://portal.energy.ac.ir/?page_id=10767

URLs in this post:

[1] Image: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2017/02/Persian-Logo-.jpg

[2] راهنمای تنظیم و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2017/08/tadven-yy.pdf

[3] دانلود پیش نویس فرمت و ساختار پایان نامه: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2019/08/template_for_thesis_structureb-nazanin.docx

[4] مهندسی شیمی – بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE) **–** رنگ جلد قرمزپر طاوسی **–**: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2015/12/hse.pdf

[5] مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی **–** رنگ جلد سرمه ای پر طاوسی **-**: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2015/12/conversion.pdf

[6] مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی **–** رنگ جلد سبز پر طاوسی**-**: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2015/12/System.pdf

[7] مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی **–** رنگ جلد سبز پر طاوسی **–**: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2015/12/Technology.pdf

[8] دانلود لوگو اصلی موسسه : http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2015/12/Logo.rar

[9] RES-FLOW CHART: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2018/12/RES-Flow-Chart.jpg

[10] فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه RES-01-00: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2018/12/RES-01-00.docx

[11] صورتجلسه دفاع از موضوع پروپوزال RES-02-01: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2019/01/RES-02-01.pdf

[12]  فرم تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد RES-03-01: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2019/01/RES-03-01.pdf

[13] فرم: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2019/01/RES-04-01.pdf

[14] فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه RES-05-00: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2018/12/RES-05-00.docx

[15] فرم اعلام اختتام پایان نامه و درخواست برگزاری جلسه دفاع  RES-06-00: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2018/12/RES-06-00.pdf

[16] فرم مجوز دفاع از پایان نامه RES-07-01: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2019/01/RES-07-01.pdf

[17] فرم تعهد نامه ی اصالت پایان نامه RES-08-00: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2018/12/RES-08-00.pdf

[18] فرم ارزشیابی پایان نامه RES-09-00: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2018/12/RES-09-00.pdf

[19] فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه RES-10-01: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2019/01/RES-10-01.pdf

[20] فرم پرداخت حق الزحمه داوران پایان نامه RES-11-01: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2018/12/RES-11-01.pdf

[21] فرم اعلام انجام بازنگری مجدد و تحویل پایان نامه RES-12-00: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2018/12/RES-12-00.pdf

[22] فرم چکیده پایان نامه RES-13-01: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2019/01/RES-13-01.docx

[23] فرم اعلام نمره پایان نامه  RES-14-00: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2018/12/RES-14-00.pdf

[24] فرم پرداخت حق الزحمه اساتید پایان نامه  RES-15-01: http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2019/01/RES-15-01.pdf

Copyright © 2013 موسسه آموزش عالی انرژی ساوه. All rights reserved.