تاریخ : سه شنبه, شهریور ۱۷م, ۱۳۹۴ | بازدید : 3464 مرتبه
 
logoP

 

ردیف نام  نام خانوادگی رشته تحصیلی  آخرین مدرک تحصیلی رتبه هیات علمی
۱ احمد قریب شیمی هسته ای – انرژی دکتری تخصصی استاد
۲ حسن  رحیمی شیمی هسته ای – انرژی دکتری تخصصی استادیار
۳ صادق  آیت اللهی مهندسی مخازن دکتری تخصصی دانشیار
۴ مجید  صادق آذر مهندسی عمران دکتری تخصصی استاد
۵ جمشید  کمالی تکنولوژی هسته ای – انرژی دکتری تخصصی استاد
۶ رضا  امراللهی  فیزیک پلاسما دکتری تخصصی استاد
۷ یوسف  یاسی مکانیک دکتری تخصصی استادیار
۸ سعید محسنی مکانیک  – تبدیل انرژی دکتری تخصصی استادیار
۹ مهریار  داشاب حقوق دکتری تخصصی استادیار
۱۰ علی اکبر حاج مومنی علوم سیاسی دکتری تخصصی استادیار
۱۱ کریم محبوبیان محیط زیست دکتری تخصصی استادیار
۱۲ آرزو غفاری شیمی تجزیه دکتری تخصصی استادیار
۱۳ مهدی اتحادیان شیمی هسته ای – انرژی کارشناسی ارشد مربی
۱۴ حسین  تمیم مکانیک  – تبدیل انرژی کارشناسی ارشد مربی
۱۵ سید یاسر باقری مهندسی عمران – سازه کارشناسی ارشد مربی
۱۶ طاهر طاهریان مهندسی صنایع کارشناسی ارشد مربی
۱۷ میثم سبحانی فیزیک هسته ای کارشناسی ارشد مربی
۱۸ حسین  جعفری مهندسی هسته ای -انرژی کارشناسی ارشد مربی
۱۹ ناصر پرتوی فیزیک اتمی و مولکولی کارشناسی ارشد مربی
۲۰ نرجس  اصفهانی زاده مهندسی عمران – سازه کارشناسی ارشد مربی
۲۱ منوچهر  مددی زاده فیزیک هسته ای کارشناسی ارشد مربی