تاریخ : پنجشنبه, تیر ۱۳م, ۱۳۹۸ | گروه : اخبار ویژه, اطلاعیه پژوهشی | بازدید : 156 مرتبه
 
Untitled

کارگاه ایمنی و آتش نشانی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۸ در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد.

PHOTO 2019 07 11 14 19 30 کارگاه ایمنی و آتش نشانی در تاریخ 20 تیر 1398 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد.PHOTO 2019 07 11 14 19 29 کارگاه ایمنی و آتش نشانی در تاریخ 20 تیر 1398 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد.PHOTO 2019 07 11 14 19 31 کارگاه ایمنی و آتش نشانی در تاریخ 20 تیر 1398 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد.

thumbnail 31 کارگاه ایمنی و آتش نشانی در تاریخ 20 تیر 1398 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد.

thumbnail1 کارگاه ایمنی و آتش نشانی در تاریخ 20 تیر 1398 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد.

کارگاه آموزشی کاربردی

سیستم مدیریت ایمنی بهداشت محیط زیست در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۸ در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد.

 

     مدرس: 

جناب آقای دکتر عادلی زاده

-مشاور،سرممیز و مدرس برتر سیستم های مدیریتی

-عضو هیات علمی دانشگاه

-مدیرگروه Hse کرسی آموزش محیط زیست یونسکو

 

 

  • در تاریخ پنجشنبه-۱۳تیرماه۱۳۹۸ در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد.

 

20190704 105553 کارگاه ایمنی و آتش نشانی در تاریخ 20 تیر 1398 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد.

20190704 091044 کارگاه ایمنی و آتش نشانی در تاریخ 20 تیر 1398 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد.20190704 105532 کارگاه ایمنی و آتش نشانی در تاریخ 20 تیر 1398 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد.

 

نظرات شما