تاریخ : دوشنبه, اردیبهشت ۳۰م, ۱۳۹۸ | گروه : اخبار و رویدادهای مهم, اخبار ویژه | بازدید : 157 مرتبه
 
1 (1)

بازدید جناب آقای علی میرزایی معاون استاندار و فرماندار شهرستان ساوه به همراه نماینده مردم شهرستان ساوه و زرندیه و دیگر مسئولین از موسسه آموزش عالی انرژی

1 1 بازدید فرماندار و نماینده مردم شهرستان ساوه و دیگر مسئولین از موسسه آموزش عالی انرژی1 2 بازدید فرماندار و نماینده مردم شهرستان ساوه و دیگر مسئولین از موسسه آموزش عالی انرژی1 3 بازدید فرماندار و نماینده مردم شهرستان ساوه و دیگر مسئولین از موسسه آموزش عالی انرژی

نظرات شما