تاریخ : سه شنبه, اسفند ۱۴م, ۱۳۹۷ | گروه : اخبار ویژه | بازدید : 235 مرتبه
 
Untitled

 

اجرای مسابقات گروهی ۱- نجات تخم مرغ ۲- ساخت پل ماکارانی به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس در دانشگاه انرژی برگزار شد.

1 اجرای مسابقات گروهی 1 نجات تخم مرغ 2 ساخت پل ماکارانی به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس

2 اجرای مسابقات گروهی 1 نجات تخم مرغ 2 ساخت پل ماکارانی به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس

3 اجرای مسابقات گروهی 1 نجات تخم مرغ 2 ساخت پل ماکارانی به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس

4 اجرای مسابقات گروهی 1 نجات تخم مرغ 2 ساخت پل ماکارانی به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس

6 اجرای مسابقات گروهی 1 نجات تخم مرغ 2 ساخت پل ماکارانی به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسslide1 اجرای مسابقات گروهی 1 نجات تخم مرغ 2 ساخت پل ماکارانی به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسSlide2 اجرای مسابقات گروهی 1 نجات تخم مرغ 2 ساخت پل ماکارانی به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسSlide3 اجرای مسابقات گروهی 1 نجات تخم مرغ 2 ساخت پل ماکارانی به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسSlide4 اجرای مسابقات گروهی 1 نجات تخم مرغ 2 ساخت پل ماکارانی به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسslide 4 اجرای مسابقات گروهی 1 نجات تخم مرغ 2 ساخت پل ماکارانی به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس

 

نظرات شما