تاریخ : پنجشنبه, بهمن ۴م, ۱۳۹۷ | گروه : اخبار ویژه | بازدید : 290 مرتبه
 
thumbnail

 

دوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS  با حضور  ویژه دانشجویان و کارشناسان HSE ، مهندسی ایمنی؛ مهندسی پزشکی،  شیمی، صنایع ، روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۴ در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد. thumbnail 1  دوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS روز پنجشنبه مورخ 97/11/4 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شدthumbnail دوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS روز پنجشنبه مورخ 97/11/4 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد

 دوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS روز پنجشنبه مورخ 97/11/4 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد

thumbnail دوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS روز پنجشنبه مورخ 97/11/4 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد

نظرات شما