تاریخ : چهارشنبه, آذر ۲۸م, ۱۳۹۷ | گروه : اخبار ویژه, امور فرهنگی و دانشجویی | بازدید : 408 مرتبه
 
1

مراسم روز اول هفته ی پژوهش در روز سه شنبه۹۷/۹/۲۳  با حضور دانش آموزان به منظور بازدید از دانشگاه ، آزمایشگاه ها و کارگاه ها و پارک علم و فناوری در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار  شد:

 
 

11 گزارش تصویری برگزاری مراسم هفته ی پژوهش روز اول (بازدید دانش آموزان)

21 گزارش تصویری برگزاری مراسم هفته ی پژوهش روز اول (بازدید دانش آموزان)31 گزارش تصویری برگزاری مراسم هفته ی پژوهش روز اول (بازدید دانش آموزان)41 گزارش تصویری برگزاری مراسم هفته ی پژوهش روز اول (بازدید دانش آموزان)51 گزارش تصویری برگزاری مراسم هفته ی پژوهش روز اول (بازدید دانش آموزان)22 گزارش تصویری برگزاری مراسم هفته ی پژوهش روز اول (بازدید دانش آموزان)33 گزارش تصویری برگزاری مراسم هفته ی پژوهش روز اول (بازدید دانش آموزان)44 گزارش تصویری برگزاری مراسم هفته ی پژوهش روز اول (بازدید دانش آموزان)77 گزارش تصویری برگزاری مراسم هفته ی پژوهش روز اول (بازدید دانش آموزان)88 گزارش تصویری برگزاری مراسم هفته ی پژوهش روز اول (بازدید دانش آموزان)

نظرات شما