تاریخ : چهارشنبه, آذر ۷م, ۱۳۹۷ | گروه : اخبار ویژه | بازدید : 245 مرتبه
 
photo_2018-11-28_12-56-27

بازدید جناب آقای دکتر مجید نیلی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درهیات امنا وجناب آقای دکتر پرویز جبه دار مارالانی عضو هیات موسس و نایب رئیس هیات امناء به اتفاق آقای دکتر رضا امراللهی نایب رئیس هیات موسس در روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۸/۲۴ از موسسه آموزش عالی انرژی انجام گردید.

photo 2018 11 28 12 56 27 بازدید جناب آقای دکتر مجید نیلی نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درهیات امنا از موسسه

photo 2018 11 28 12 56 40 بازدید جناب آقای دکتر مجید نیلی نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درهیات امنا از موسسه

photo 2018 11 28 12 56 46 بازدید جناب آقای دکتر مجید نیلی نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درهیات امنا از موسسه

نظرات شما