تاریخ : پنجشنبه, تیر ۱۴م, ۱۳۹۷ | گروه : اخبار ویژه, اطلاعیه پژوهشی | بازدید : 1285 مرتبه
 
2

کارگاه ارزیابی مدیریت ریسک با نرم افزار BowTie در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد:

photo 2018 07 10 10 19 36 کارگاه ارزیابی مدیریت ریسک با نرم افزار BowTie در تاریخ 14 تیر 1397 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد

photo 2018 07 10 10 19 10 کارگاه ارزیابی مدیریت ریسک با نرم افزار BowTie در تاریخ 14 تیر 1397 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد

photo 2018 07 10 10 20 46 کارگاه ارزیابی مدیریت ریسک با نرم افزار BowTie در تاریخ 14 تیر 1397 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد

photo 2018 07 10 10 20 41 کارگاه ارزیابی مدیریت ریسک با نرم افزار BowTie در تاریخ 14 تیر 1397 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد

نظرات شما