تاریخ : سه شنبه, فروردین ۱۴م, ۱۳۹۷ | گروه : اخبار ویژه | بازدید : 45 مرتبه
 
971

  سالی دیگر بر ما ، جهان و جهانیان و بر همه اهل کائنات گذشت……….سال نو آمد….سالهاست که چنین است…رسم روزگار چنین است…..اما بر ما چه گذشت؟؟ و چه خواهد گذشت..؟ بر روحمان بر جانمان بر قلبمان…؟؟ آیا باز چون همه سال در خلوت تنهائی خویش سالی دیگر را خواهیم گذراند به انتظار تبریکی دیگر…؟..شاید امسال تحولی بدمد در جانمان…در روحمان در قلبمان…..شاید امسال…عشق بورزیم….بر خویش و بر دگران احترام کنیم….اعتماد کنیم….صداقت بورزیم….و مراقب و متوجه احوال هم باشیم…………و دست آخر….وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم…….که در طریقت ما کافریست رنجیدن…..سال خوش

 

 

http://portal.energy.ac.ir/wp-content/uploads/2018/04/97.pdf

 

 

 

 

 

نظرات شما