تاریخ : پنجشنبه, شهریور ۱۶م, ۱۳۹۶ | گروه : اطلاعیه ها آموزشی, اطلاعیه پژوهشی | بازدید : 1399 مرتبه
 

         شرح وظائف معاونت آموزشی                 sh AMOOZESH 1

         شرح وظائف معاونت پژوهشی              sh PAJOOHESH

                                                                                                                           sh EJRAIE                            شرح وظائف معاونت اجرائی             

sh MAALI                        شرح وظائف معاون مالی و اداری         

sh FARHANGI                       شرح وظائف معاون فرهنگی         

نظرات شما