تاریخ : پنجشنبه, شهریور ۱۶م, ۱۳۹۶ | گروه : اطلاعیه ها آموزشی, اطلاعیه پژوهشی | بازدید : 1536 مرتبه
 

شرح وظائف معاونت آموزشی                 sh AMOOZESH 1

شرح وظائف معاونت پژوهشی              sh PAJOOHESH

                                                                                                               

  sh EJRAIE                           شرح وظائف معاونت اجرائی

sh MAALI                        شرح وظائف معاون مالی و اداری

sh FARHANGI                       شرح وظائف معاون فرهنگی

 

راهبردها و استراتژی موسسه

      اخلاق دانشگاهی

نظرات شما