تاریخ : دوشنبه, تیر ۲۶م, ۱۳۹۶ | گروه : اخبار و رویدادهای مهم | بازدید : 46 مرتبه
 
Maryam Mirzakhani

دکتر امرالهی ؛چهره شناخته شده علم ایران و عضو محترم هیئت مؤسس و هیئت علمی موئسسه آموزش عالی انرژی؛ پیامی در ارتباط با از دست دادن دانشمند فقیده مریم میرزا خانی برای جامعه دانشگاهی ارسال داشته اند ، متن این پیام به شرح پیوست در اخیار قرار می گیرد:    لطفا بر روی لینک Maryam Mirzakhani       کلیک فرمائید.

Maryam Mirzakhani

نظرات شما