تاریخ : یکشنبه, اردیبهشت ۱۷م, ۱۳۹۶ | گروه : اخبار و رویدادهای مهم, اخبار ویژه, اطلاعیه ها آموزشی, اطلاعیه های آموزشی, اطلاعیه های آموزشی | بازدید : 618 مرتبه
 
index

در روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۲/۱۴ ؛ بر حسب اعلام قبلی؛ سخنرانی هائی در زمینه های تشویق و توانمند سازی دانشجویان در اجرای پایان نامه های مؤثر و قابل استفاده در حل مشکلات کشور توسط اساتید موسسه به شرح زیر ایراد گردید:

۱- دکتر جعفر محمودی استاد دانشگاه های سوئد و نروژ       موضوع: جهت گیری کشورها در راستای برقراری روشهای ایجاد و استفاده از تکنولوژی های جدید در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر.

۲- دکتر محمد صادق آیت اللهی استاد دانشگاه های تهران و نفت و عضو هیئت مؤسس .          موضوع: ارزش سرمایه های انسانی در تحقق ثروت سازی کشور و مبارزه با افکار غیر علمی.

۳- دکتر پرویز جبه دار مارالانی استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و چهره ماندگار کشور و عضو هیئت مؤسس .       موضوع: پروژه های کارآفرینی مورد نیاز کشور.

۴- دکتر احمد قریب گرکانی استاد دانشگاه امیرکبیر و عضو هیئت مؤسس و رئیس مؤسسه.                                 موضوع: غفلت های زمان گذشته و استفاده از موقعیت های کنونی.

 

نظرات شما